Brief aan de Eerste Kamer over onverdoofd slachten

Op dinsdag 13 september agendeert de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de behandeling van het initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. De stichting Groene Moslims maakt bezwaar tegen de voorgestelde wetswijziging. In bijgaande brief aan de leden van de Eerste Kamer lichten wij onze bezwaren toe.

Brief Groene Moslims aan Eerste Kamer d.d. 12 september 2011

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

Maandelijkse wandeling september

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseren de Groene Moslims een informele wandeltocht ergens in een mooi...

0 reacties