Agenda

Green matters 23 juli

Zaterdag 23 juli zal Groene Moslims (in-shaa-Allaah) de eerste van een terugkerende reeks bijeenkomsten over diverse groene thema’s houden.

Het doel hiervan is om samen met anderen na denken over hoe ieder van ons invulling wil geven aan zijn/haar rol als ‘khalifa’ voor de schepping. Hoe kan ik bijvoorbeeld zuiniger omgaan met energie? Hoe kan ik mijn geld op een duurzame manier beheren en besteden? Hoe kan ik het leven van dieren veraangenamen? Wat vind ik van het veganistische dieet? Wat vertelt de sunnah ons over ritueel slachten?

Door gezamenlijk documentaires te bekijken, naar lezingen te luisteren, boeken te lezen etc. willen we proberen over deze onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Zo zijn er veel vragen waar we dagelijks mee te maken hebben en waar positieve veranderingen mogelijk zijn.

De globale indeling van de eerste bijeenkomst is als volgt:
16:30 (voor wie wil) gezamenlijk eten in een biologisch, nader te bepalen, restaurant (op eigen kosten)
18:00 verzamelen bij Espresso Dates
18:30 – 20:00 documentaire ‘Forks over Knives’
20:00 – 21:00 nabespreking
21:30 afsluiting

Wat: Groene Moslims Green Matters
Wanneer: zaterdag 23 juli
Waar: Espresso Dates, adres: Middellandplein 21B, Rotterdam
Aanmelding: via contact@groenemoslims.nl