Over ons

Visie
Stichting Groene Moslims is een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem. De Koran en het voorbeeld van de profeet bevatten  veel aansporingen voor een duurzame omgang met de aarde, natuurlijke hulpbronnen, dieren en medemensen.

We werken met verschillende partners en betrokkenen samen. De inspiratiebronnen kunnen verschillend zijn, maar het doel is hetzelfde: het creëeren van een betere samenleving voor ons en onze kinderen.

Doel
Groene Moslims bevordert het milieubewustzijn van moslimconsumenten en ondernemers en zet aan tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Groene Moslims behartigt de belangen van bewuste consumenten en stimuleert de productie en verkoop van milieuvriendelijke, duurzame producten.

Werkwijze
Groene Moslims doet dit door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten in de natuur, door het verspreiden van informatie en het faciliteren van producten en diensten die voldoen aan zowel islamitische criteria als bepaalde duurzaamheidseisen. We werken daarbij samen met bestaande organisaties op het gebied van milieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook verzorgen wij (op verzoek) lezingen en workshops.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door Jamilah Sherally als voorzitter, Wietske Merison als secretaris, Jawad El Amrani als penningmeester, Hicham Ismaili Alaoui als public relation en Emine Taskiran als algemeen bestuurslid. U kunt ons bereiken via contact[at]groenemoslims[dot]nl. Op de hoogte blijven kan door aan te melden voor onze nieuwbrief middels het sturen van een mailtje en via Facebook.