Circulaire Groene Moslims inzake standaardisatie halal

Stichting Groene Moslims plaatst vraagtekens bij het standaardiseren van halal (toegestaan volgens shari’a) door het Europese Normalisatie Instituut (CEN) ten behoeve van de voedselindustrie.

Het document is bedoeld voor betrokken moslims en islamitische organisaties. Naar eigen inzicht kunt u bijdragen aan de verdere verspreiding ervan.

Samenvatting:

  1. Met de CEN-benadering gaat de overheid zich middels wetgeving actief mengen in interne religieuze zaken, met het bedrijfsleven als tussenstap. Deze inmenging zal niet stoppen bij het onderwerp halal;
  2. Hierdoor wordt de moslimburger een interpretatie van islam opgedrongen en worden zijn keuzemogelijkheden belemmerd waarmee de godsdienstvrijheid uiteindelijk wordt ondermijnd;
  3. Islamitische geleerden zullen onder voortdurende verleiding van omkoping komen te staan en zullen voortdurend verdacht worden van corruptie;
  4. Er zijn voor de hand liggende alternatieven waarmee diversiteit en vrijheid worden gewaarborgd, corruptie en tweespalt (fitna) wordt voorkomen en die betere aansluiting vinden bij bewust en geïnformeerd consumentisme;
  5. Deze alternatieven moeten gezocht worden in louter transparantie en betere informatievoorziening voor de (moslim)consument.

Met onderstaande circulaire wil de stichting bereiken dat de betrokken moslims en islamitische organisaties gezamenlijk en bewust een road map uitstippelen voor de toekomst van halal in Europa en de Europese Unie.

De stichting acht de keuze voor een alternatieve route beslissend en van levensbelang voor een vitale moslimsgemeenschap.

Circulaire_Groene_Moslims_inzake_standaardisatie

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

Maandelijkse wandeling september

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseren de Groene Moslims een informele wandeltocht ergens in een mooi...

0 reacties