Dossier halal slachten

Achtergrondinformatie m.b.t. het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor afschaffing van de uitzonderingspositie voor joden en moslims t.a.v. onverdoofd slachten. Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 23 januari 2012.

Het verbod op onverdoofd religieus slachten is voorlopig van de baan. Staatssecretaris Bleker stuurt aan op kwaliteitsverbetering. Het debat in de Eerste Kamer is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in mei 2012.

Reactie CMO:

“Het CMO is tevreden met het feit dat de onverdoofde slacht op godsdienstige grondslagen behouden blijft en dat de grondwet inzake de vrijheid van godsdienst wordt  gerespecteerd. Wij blijven de maatschappelijke discussie over dit onderwerp kritisch volgen. Met vertrouwen wachten wij de brief van de staatssecrtaris  over de rituele slacht af.
Hiermee is ook het ten onrechte onstane beeld van tafel geveegd dat de moslimgemeenschap bij de rituele slacht niet goed omgaat met het dierenwelzijn. Dat neemt niet weg dat wij uiteraard openstaan voor alle suggesties die het dierenwelzijn nog ten goede zou kunnen komen.”

Documenten Groene Moslims

Kranten, blogs en persberichten

Behandeling wetsvoorstel

Eerste Kamer

Tweede Kamer

Onderzoeken en publicaties

Diversen

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

Maandelijkse wandeling september

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseren de Groene Moslims een informele wandeltocht ergens in een mooi...

0 reacties