Landbouw,  Milieu,  Ondernemen,  Ontwikkeling,  Voeding

“Globalisering moet men vormgeven”

Door Geseko von Lüpke

Mijnheer Abouleish, u hebt eens gezegd dat Johann Wolfgang von Goethe u uit Egypte heeft verdreven. Wat bedoelde u daarmee?
Toen ik als 14, 15, 16 jarige het werk van Goethe leerde kennen, was ik zo enthousiast over deze grote geest, dat ik beslist naar Duitsland wilde gaan.

Hoe zou u het Sekem-projet beschrijven?
Het is een initiatief dat de aarde, de mensen en de gemeenschap wil ontwikkelen. Maar in armoede kan men niet aan cultuur en ontwikkeling werken. Dus moeten we ons inzetten voor economisch succes en van daaruit cultureel werken. Met dat doel hebben wij sociale organisaties opgezet waarin mensen niet alleen over hun rechten worden geïnformeerd, maar ook worden gestimuleerd om zich voor de verwerkelijking daarvan in te zetten.

Kunt u een korte verklaring geven voor het ongelofelijke succes?
Ik was er zeker van dat een mens alleen zoiets niet kan. Dus vroeg ik mijn Europese vrienden mee te werken. Het geheel is gebaseerd op broederschap en samenwerking – niet alleen onder elkaar en tussen mens en natuur, maar ook tussen islamitische wijsheid en Europese kennis. Daaruit is een landbouwcultuur ontstaan waarin de waardevolle grondstoffen worden verwerkt om een meerwaarde te creëren. Maar winst is niet het doel, wij financieren er de culturele ontwikkeling mee.

U combineert in Sekem sociaal engagement met economisch succes. Hoe gaat dat samen?
Het past bij deze tijd dat we oude vooroordelen opruimen. Economie en sociale rechtvaardigheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Hier in Sekem bewijzen wij dat met groot succes. Globalisering is een economisch gegeven dat we niet moeten bestrijden, maar dat we creatief moeten vormgeven door het in te zetten voor de verbetering van de situatie ter plaatse. Wij verkopen niet alleen op de internationale markt, maar zetten de helft van onze producten lokaal af. Wij burgers kunnen regeringen vertellen en laten zien waar het om gaat.

Ziet u de islam als een bron voor een toekomstgerichte, duurzame derde wereld?
De fundamentalisten grijpen terug op oude zekerheden omdat ze een invasie van westerse ideeën ervaren en er gelijktijdig zo goed als geen moderne islamitische ontwikkelingsmodellen zijn. Daarom proberen wij de islam opnieuw te interpreteren en in de praktijk te demonstreren dat zelfstandige ontwikkeling mogelijk is. Ik ben een overtuigd moslim en beleef: wanneer men waarheid nastreeft, krijgt men hulp van boven.

Wat is de volgende stap?
Wij zijn bezig een eigen universiteit op te zetten waarin bijna alle vakgebieden vertegenwoordigd zijn – van techniek via natuurwetenschappen naar filosofie en kunst – en waarin jonge mensen leren op nieuwe manieren te denken. We staan nog aan het begin.


Sekem in cijfers (2006/7)
Oprichting biofarm: 1977 | Concern: 6 ondernemingen | Medewerkers: ca. 2.500 | Jaaromzet: 30 miljoen euro
Ruwe producten: kruiden (1.200 ton per jaar), katoen (240 ton), groenten en fruit (3.500 ton), granen, rijst en oliehoudende zaden (860 ton) | Eindproducten: kruidenthee, geneesmiddelen, kleding
Verkoop in Nederland: Organic Flavour (Pyramide), Eosta