Bibliotheek

Groene Moslim van de Maand: Ilyes Machkor

Elke maand zetten we een bijzondere groene moslim in het zonnetje, deze maand is Ilyes Machkor aan de beurt. Ilyes is 28 jaar, woont in de buurt van Hoorn en heeft een zoontje van 11 maanden. Hij zet zich in het dagelijks leven in voor een meer duurzame wereld als coördinator van Worldconnectors (een incubator en denktank die zich richt op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Vereniging Naties) en als coördinator Duurzaamheid van het Dijklander Ziekenhuis. Daarnaast loopt hij graag hard en vindt hij het heerlijk om af en toe op de boksschool een potje te vechten. In zijn werk en vrije tijd houdt hij zich bezig met het oplossen van verschillende duurzaamheidsvraagstukken. Dat is een uitdaging van de lange adem, waarin de islam voor hem een grote energie- en inspiratiebron is.

Wanneer ben je je voor het eerst met duurzaamheid bezig gaan houden?

Al heel vroeg. De precieze start weet ik niet meer te benoemen, maar ik denk dat ik 9 of 10 was. Al mijn werkstukken en spreekbeurten gingen toen over natuurrampen en in mijn “onderzoek” kwam ik tegen dat bijvoorbeeld de frequentie en kracht van orkanen aan het toenemen was. Die interesse heeft ertoe geleid dat ik in groep 8 een werkstuk schreef over milieuvervuiling en klimaatverandering. Dat onderwerp raakte mij dermate dat ik samen met mijn moeder in gesprek ging met de juf om te vragen of ik over de limiet van het aantal woorden of bladzijdes heen mocht.

Op de middelbare school heb ik het onderwerp volledig losgelaten. Ik denk omdat duurzaamheid toen echt nog een geitenwollensokken-imago had en ik graag cool wilde zijn. Ook had ik een aardrijkskundeleraar met wie ik het niet goed kon vinden, met als gevolg dat ik voor een ander vakkenpakket heb gekozen waar het niet echt een plek in had. In 2013/14 op de universiteit kwam ik het onderwerp en mijn passie weer tegen. In de jaren daarna en heb ik het tegengaan van klimaatverandering en het versterken van de sociale weerbaarheid tot mijn missie en werk gemaakt.

Hoe geef je praktisch vorm aan duurzaamheid?

Op zoveel mogelijk verschillende manieren. Voornamelijk in gedrag denk ik. In alles wat ik doe probeer ik bewust te zijn van de impact van mijn handelen. De luxe en welvaart waar we in Nederland in leven is niet houdbaar, dus ik probeer te matigen. Bijvoorbeeld door kort douchen, heel soms wat vlees, mijn geld bewust uitgeven, niet teveel auto te rijden (benzine, maar wel heel zuinig, in sha Allah als het financieel kan een elektrische auto). Daarnaast ben ik die ene persoon in al mijn kringen die aan de duurzaamheidsbel trekt. Dat kan ik inmiddels heel goed, dus zo irritant ben ik niet meer. Sinds vorig jaar ben ik klimaatambassadeur van de toekomst, waarin ik het mijn doel heb gemaakt zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de kansen en gevaren van klimaatverandering. Duurzaamheid is mijn werk, dus je zou kunnen zeggen dat het in bijna alle facetten van mijn leven terug komt.

Kan je iets vertellen over duurzaamheid vanuit islamitisch perspectief?

Ik ben geen theoloog, maar kan wel vertellen wat mij inspireert. De klimaatcrisis is onder andere een gevolg van overmatige consumptie en verspilling (wellicht een gevolg van teveel welvaart). Als moslims leren we dat we van de middelmaat zijn (terug te vinden in de Koran 2:143). Dat betekent volgens mij dat we niet moeten overdrijven, ook in ons gedrag en in onze consumptie. Als de hele wereld niet zou overdrijven in verbruik, luxe, enverspilling denk ik dat we minder grote problemen als gevolg van klimaatverandering zouden hebben. Daarnaast is het concept van rechtvaardigheid voor mij heel sterk. Hoe kunnen we aan onszelf en Allah verantwoorden dat onze vervuiling het leven van een ander moeilijker maakt?

Wat is je hoop voor de toekomst op het gebied van duurzaamheid?

Waar ik soms wakker van lig is het feit dat klimaatverandering mensen die het nu moeilijk hebben het hardst raakt/zal raken. Dubbele ongelijkheid zou je kunnen zeggen. Mijn hoop is dat we het tegengaan van klimaatverandering gaan zien als een kans om de wereld eerlijk in te richten. Hopelijk voelen moslims wereldwijd zich geroepen om onderdeel te maken van de voorhoede. Als de voorvechters van rechtvaardigheid hoop ik dat we bouwen aan die eerlijke wereld waarin de impact van de ene niet het leed van de ander is.

Ten slotte zou ik willen meegeven dat klimaatverandering niet alleen over gevaar, maar juist ook over kansen gaat. De uitdagingen zijn zo groot dat mensen die een onderdeel van de oplossing willen zijn hard nodig zijn. Veel van de antwoorden en oplossingen bestaan nog niet. Of je nou in je eigen omgeving bezig bent of een goed idee hebt voor een start-up, we kunnen je goed gebruiken!