‘Eco-Islam’ Wereldwijd

23/05/2012

Globalized Islam: a Survey of Islamic Environmentalism
Anne Marieke Schwencke

Korte samenvatting van de studie:

Sinds de jaren 70 stellen moslims zich de vraag of en op welke wijze islam milieu- en natuurbescherming en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De verkennende studie Globalized Eco-Islam biedt een overzicht van een aantal denkers, doeners, en organisaties die zich op een mondiaal podium hebben uitgesproken over deze vraag islam en milieu.

Wij constateren hierin dat de interesse onder moslimgemeenschappen in de ‘groene zaak’ toeneemt. Dit uit zich onder andere in de toenemende hoeveelheid kleurrijke blogs en websites. Het groen als symbolische kleur van Islam en het ‘groen van milieu’ beginnen te mengen.

Interessant is dat er verschillende typen denkrichtingen zijn te onderscheiden, van groene mystiek tot meer radikale sociaal politieke eco-denkers. Dit zijn mengvormen van hedendaagse islamitische stromingen en stromingen in denken over duurzaamheid.

Er is veel activiteit op dit terrein onder westerse moslimgemeenschappen in de Verenigde staten, Canada, Europa, Zuid-Afrika en daarnaast in moslimlanden zoals Indonesië.

Hier kunt u het volledige rapport lezen.

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

Boomplantdag 6 november

Het mag nu dan nog wel als zomer aanvoelen, maar het is alweer herfst en daarbij hoort de Groene Moslims Boomplantdag!...

0 reacties