Joden en moslims aanwezig bij debat GroenLinks over onverdoofd slachten

Vertegenwoordigers van joodse (NIK en NIHS) en islamitische (CMO en Groene Moslims) organisaties waren dinsdagavond 24 mei aanwezig bij het debat over ritueel slachten dat door de werkgroep Landbouw van GroenLinks werd georganiseerd. Aanleiding voor het debat was het voorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten ook voor joden en moslims te verbieden.

Mucahid Sagsu (CMO) en Hendrik Jan Bakker (Groene Moslims) gaven aan dat iedere vorm van bedwelming voor een meerderheid van de moslims onaanvaardbaar is en spraken hun teleurstelling uit dat de GroenLinks fractie een standpunt heeft ingenomen zonder islamitische en joodse belanghebbenden voldoende te hebben gehoord. Zij benadrukten dat dierenwelzijn ook bij halal slachten voorop staat en dat het tegendeel niet voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. NIHS-voorzitter Ronnie Eisenmann citeerde professor Joe Regenstein van de Amerikaanse Cornell University, die de rapporten van Wageningen Universiteit waarop het verbod is gebaseerd “vooringenomen en misleidend” noemt.

Zowel joodse als islamitische vertegenwoordigers lieten weten zich constructief op te willen stellen bij het zoeken naar mogelijkheden om bestaande slachtprocedures te verbeteren. Winst valt vooral te behalen door hogere eisen aan het vakmanschap te stellen en intensiever te controleren. Een verbod op onbedwelmd slachten levert slechts geringe winst op voor het dierenwelzijn, maar kan enorme maatschappelijke schade aanrichten bij twee kwetsbare bevolkingsgroepen. Veel aanwezige leden van GroenLinks gaven aan teleurgesteld te zijn dat de fractie dit onvoldoende heeft overwogen en een standpunt heeft ingenomen zonder dat de achterban hierover is geraadpleegd. 

Zie ook: NIK en NIHS aanwezig bij debat GroenLinks

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

0 reacties