Moslimorganisaties op de bres voor godsdienstvrijheid en dierenwelzijn

Op dinsdag 25 oktober vergadert de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Het wetsvoorstel is volgens moslimorganisaties niet rechtmatig, niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar. Dierenwelzijn kan effectiever worden bereikt met een convenant.

Niet rechtmatig
Het wetsvoorstel komt feitelijk neer op een verbod op ritueel slachten. Het amendement biedt namelijk geen reële mogelijkheid om ontheffing te krijgen van de verplichte bedwelming. Aanvaarding van het wetsvoorstel betekent een ernstige inperking van het recht op godsdienstvrijheid. Een feitelijk verbod op ritueel slachten is onrechtmatig, aangezien het disproportioneel is, en er andere, minder vergaande maatregelen, mogelijk zijn, die het dierenwelzijn dienen, doch de vrijheid van godsdienst niet aantasten.

Niet uitvoerbaar
Van de eis van verplichte voorafgaande bedwelming kan worden afgezien mits op basis van onafhankelijk vastgesteld bewijs kan worden aangetoond dat het welzijn van dieren bij onbedwelmd ritueel slachten niet in grotere mate wordt benadeeld dan bij de reguliere slacht. Dit is een onmogelijke taak. Met de beschikbare onderzoeksmethoden is het onmogelijk om aan te tonen dat er geen extra dierenleed wordt veroorzaakt. Overigens kan ook niet worden vastgesteld dat bedweld slachten minder dierenleed veroorzaakt dan onbedwelmd.

Niet handhaafbaar
De vraag naar ritueel geslacht (halal) vlees zal blijven. Naast import uit het buitenland waar de omstandigheden niet beter zijn, is de kans groot dat de slacht van de dieren wordt verplaatst naar doe-het-zelf-boerderijen, schuren en badkamers. Het verbod op ritueel slachten zal daarom alles behalve het dierenwelzijn bevorderen. Halal vlees verdwijnt juist in de illegaliteit. Opsporing hiervan zal nog moeilijker zijn dan het opsporen van misstanden in gecontroleerde slachthuizen.

Convenant
De huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om de gewenste effecten van het wetsvoorstel te bewerkstelligen, namelijk het verbeteren van dierenwelzijn door het verminderen van dierenleed bij het slachtproces. De moslimgemeenschap gaat graag met de overheid in gesprek om tot afspraken te komen waarmee de nodige verbeteringen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Groene Moslims is mede-opsteller van een Position_Paper_Ritueel_Slachten_Islam dat op vrijdag 19 oktober aan de Eerste Kamer werd gestuurd.

Wat je wellicht ook interessant vindt..

Terugblik 2016

Assalamoe aleikum beste allemaal, Januari is een klassieke periode om stil te staan bij de activiteiten van het...

0 reacties