Bibliotheek,  Dieren,  Dossier halal slachten,  Voeding

Optimaliseren van dierenwelzijn bij koosjer slachten

Door Temple Grandin, 27 april 2011, Forward.com.

Op dit moment worden er in diverse landen pogingen ondernomen om bedwelming van dieren voor de religieuze slacht verplicht te stellen. Ik bemoei me niet met de politieke achtergronden hiervan, maar wil graag enkele van de praktische problemen met onverdoofd slachten onder de aandacht brengen.

De afgelopen dertig jaar heb ik intensief samengewerkt met koosjere bedrijven om ervoor te zorgen dat religieuze slacht zo humaan mogelijk wordt uitgevoerd. Het verdoven is naar mijn idee niet het belangrijkste aspect als het gaat om het welzijn van dieren voordat ze geslacht worden. Maar het is belangrijk om te realiseren dat aan een koosjere slacht meer zorg moet worden besteed dan wanneer het dier wordt bedwelmd om een aanvaardbaar niveau van dierenwelzijn te bereiken.

Er zijn twee aspecten van dierenwelzijn wanneer de slacht onverdoofd gebeurt. Dat zij de manier van fixatie en de halssnede zelf.

Deze aspecten zijn in het bijzonder relevant wanneer het om rundvee gaat. Pluimvee kan makkelijk geslacht worden met een scherp mes zonder dat bedwelming nodig is. Schapen zijn kleiner dan runderen en makkelijker te fixeren en ze zijn sneller dood. Een lam dat op de boerderij zelf met een scherp mes wordt geslacht ondervindt – zelfs zonder verdoving – minder stress dan een lam dat met een vrachtwagen naar een slachthuis wordt getransporteerd. Door anatomische verschillen in de bloedvaten door de nek duurt twee keer zo lang voordat een rund het bewustzijn verliest dan een schaap, en door hun omvang is het fixeren lastiger. [In tegenstelling tot kleinvee hebben runderen ook slagaders langs de ruggewervels – vert.]

Een van de grootste problemen met dierenwelzijn in koosjere bedrijven is de stressvolle manier waarop in sommige slachterijen gefixeerd wordt. In de VS bestaan nog enkele slachthuizen waar dieren bij vol bewustzijn aan een achterpoot omhoog gehesen worden. Gelukkig zijn de meeste grote slachthuizen inmiddels gestopt met deze traumatische methode.

In Zuid-Amerikaanse slachthuizen zijn de fixatiemethoden echter vaak vreselijk. Levende dieren worden er gekluisterd, omvergeworpen en door meerdere mensen tegen de grond gedrukt. Dit is zo erg dat het onmogelijk is om te zien hoe een dier op de halssnede reageert. Grote hoeveelheden koosjer rundvlees wordt door de VS geïmporteerd van slachterijen die deze barbaarse methoden gebruiken.

Zelfs als een slachthuis moderne toestellen heeft om de dieren in een comfortabele positie te fixeren, is het noodzakelijk dat die correct worden gebruikt. Daarvoor is nodig dat het management dierenwelzijn belangrijk vindt.

Ik heb geconstateerd dat, wanneer de koosjere slacht van rundvee op de juiste manier gebeurt, het dier bijna niet reageert wanneer de hals wordt doorgesneden. In mijn handen klappen dichtbij de kop zorgde voor een heftiger reactie. Wanneer de halssnede goed wordt uitgevoerd, verliest 90% of meer van de runderen binnen 30 seconden het bewustzijn.

Er bestaan nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op problemen met het welzijn bij dieren die zonder bedwelming geslacht worden. Onderzoekers in Nieuw-Zeeland gebruikten een nieuwe EEG-methode om de hersenactiviteit bij kalveren te meten, waaruit bleek dat de messnede pijn veroorzaakte. Zij gebruikten echter machinaal geslepen messen die mogelijk te kort waren. Een te kort mes kan rafelen van de wond veroorzaken. De resultaten van de studie wijzen er duidelijk op dat het mes ondeugdelijk was. Een vergelijkbare studie met een speciaal lang koosjer mes is niet uitgevoerd.

Een ander onderzoek liet zien dat een van de ernstigste welzijnsproblemen die moeten worden voorkomen bestaat uit het inademen van bloed in de longen na de halssnede. Runderen blijven ademen nadat de hals is doorgesneden. De percentages runderen die bloed inademen wisselen sterk. Het moet mogelijk zijn dit probleem door verbeterde methoden te verminderen. Het inademen van bloed is een probleem dat moet worden opgelost om een acceptabel niveau van welzijn te bereiken. Zowel onderzoek als praktisch experimenteren met verbeterde technieken zijn nodig om tot een oplossing te komen.

Ten slotte is er vertrouwen nodig om er zeker van te zijn dat zowel fixatie als slacht op de juiste manier worden uitgevoerd. Gedurende de jaren dat ik controles uitvoerde ben ik ervan gaan walgen hoe vaak procedures in een bepaald slachthuis perfect leken als ik kwam controleren, maar dat, zodra ik weg was, undercover videobeelden onacceptabele praktijken registreerden.

Om dit probleem te voorkomen ben ik een groot voorstander van video auditing via het internet. Een extern controlebedrijf kan videobeelden van een slachthuis analyseren en de praktijk evalueren op basis van een objectief scoresysteem, bijvoorbeeld het gebruik van electrische stokken, percentages loeiende runderen en vormen van mishandeling. Video auditing wordt momenteel veel gebruikt in grote conventionele slachthuizen. Helaas wijzen alle koosjere slachterijen dit af.

De koosjere slacht van runderen vereist speciale zorg. Hoewel sommige koosjere slachterijen het goed doen en veel andere hun werkwijze verbeteren, gebeurt het nog te vaak dat koosjere slachthuizen slecht geleid worden in vergelijking met veel van de grote conventionele bedrijven.

Om het dierenwelzijn te optimaliseren moeten koosjere bedrijven de volgende stappen nemen: 1) stoppen met stressvolle, wrede methoden van fixatie zoals kluisteren, tegen de grond drukken en ophijsen; 2) dieren kalmeren voor het slachten, omdat een geagiteerd dier lastiger te doden is en het langer duurt voordat het het bewustzijn verliest; 3) de halssnede meteen toebrengen nadat de kop is gefixeerd; 4) toestellen gebruiken die de dieren op een comfortabele manier rechtopstaand fixeren; 5) registreren hoeveel dieren snel het bewustzijn verliezen; 6) video auditing door externe controlebedrijven invoeren en transparantie inbouwen door de videobeelden via een website te publiceren.

Door deze middelen toe te passen zal het dierenwelzijn toenemen en alle stappen kunnen worden ingevoerd zonder de voorwaarden van religieuze wetgeving te schenden. Hier ligt een kans voor koosjere bedrijven om de wereld te tonen dat ze de dingen op de juiste manier doen.

Temple Grandin is hoogleraar dierwetenschappen aan de Colorado State University, ontwerper van faciliteiten voor het behandelen van vee en auteur van Animals Make Us Human: Creating the Best Life for Animals (Houghton Mifflin Harcourt, 2009).
Lees hier het oorspronkelijke artikel (met verwijzingen naar andere relevante artikelen): http://www.forward.com/articles/137318/#ixzz1KvRruCX4