Agenda

Plannen 2013 en terugblik

– Buitenactiviteiten
– Lezingen
– Ramadankalender
– Overig informatiemateriaal
– Halalverantwoord voedsel
– Achter de schermen
– Financiën en andere middelen

Salaam alaykum,

Het begin van een nieuw jaar lijkt ons een mooie gelegenheid om iets te vertellen over onze plannen voor 2013 en terug te blikken op onze activiteiten vorig jaar.

Informatie verstrekken over islam & duurzaamheid is een van de hoofddoelstellingen van Groene Moslims. Het doel hiervan is om samen met anderen na te denken over hoe ieder van ons invulling wil geven aan zijn of haar rol als ‘khalifa’, ‘rentmeester’ of zorgverantwoordelijke voor de schepping.
Hoe kan ik hier in mijn dagelijks leven rekening mee houden? Hoe kan ik bijvoorbeeld zuiniger omgaan met energie en schoon water? Hoe kan ik m’n geld op een duurzame manier beheren en besteden? Hoe kan ik het leven van dieren veraangenamen? Zo zijn er veel vragen waar we dagelijks mee te maken hebben en waar positieve veranderingen mogelijk zijn.

Kennis hierover is essentieel om goede afwegingen te maken, maar het is niet genoeg. Het is vaak heel moeilijk om je betrokken te voelen bij iets wat ver van je afstaat.

– Buitenactiviteiten

Daarom organiseren wij enkele keren per jaar activiteiten om dit alles dichterbij te brengen, dichter bij het hart, in de hoop dat het ons allemaal stimuleert. Afgelopen jaar hielden wij bijvoorbeeld een Groene Moslims-sponsortocht. Met een groep van 30 mensen hebben we een Waddentocht gemaakt, in de enige ongerepte natuur die Nederland kent. Daarbij is ook geld opgehaald voor een goed doel, De Moslim Consumenten Vereniging. Het verslag kunt u hier lezen.
Wat ons vooral is bijgebleven is de enorme spirit van de deelnemers. Het was bijzonder om al deze groene moslims te leren kennen.

Verschillende deelnemers hebben ons gevraagd om vaker een dergelijke tocht te houden. Dit jaar willen we daarom graag weer een Groene Moslims-sponsortocht maken. De voorlopige datum is donderdag 9 mei 2013, Hemelvaartsdag dus. De bestemming wordt nog bekendgemaakt. We hopen op veel enthousiaste deelnemers!

Voor de kinderen was er de boomplantdag. Bomen planten is een belangrijke soenna van onze Profeet, vrede zij met hem. De stralende gezichten van de deelnemertjes duidden erop dat ze een mooie dag hadden. We hopen dat deze ervaring, het met eigen handen een boom in de grond planten, de kinderen en ouders nog dichter bij de eigen omgeving brengt. Hier is een verslag.

Er zijn overigens verschillende (islamitische) organisaties die de soenna van het bomenplanten in ere houden. Hierbij een website als voorbeeld: www.planteenolijfboom.nl.

Samen met de kinderen willen we ook in 2013 iets inspirerends ondernemen. Houd de updates in de gaten voor meer informatie.

– Lezingen

Ook afgelopen jaar hebben we ons best gedaan om aan zoveel mogelijk verzoeken om lezingen te voldoen. Zo hebben we workshops en lezingen verzorgd voor verschillende islamitische en niet-islamitische organisaties, niet alleen in de Randstad, waar de meeste vrijwilligers wonen, maar ook in steden als Enschede, Nijmegen, Antwerpen en Brussel.

We merken dat het heel goed is om tijdens workshops met deelnemers in gesprek te gaan en samen te brainstormen. Een nadeel is helaas wel dat er niet altijd voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Momenteel denken we na over mogelijkheden om grotere groepen mensen te bereiken met de middelen die we hebben. Misschien zouden we bijvoorbeeld meer moeten focussen op online informatieverstrekking. Is dat echter wel effectief en voldoende activerend?

– Ramadankalender

Jaarlijks maken we een Ramadankalender. Naast een gebedstijdentabel kun je hierop tips vinden over een duurzamere levenswijze, gebaseerd op de levenswijze van onze geliefde Profeet, vrede zij met hem.

Deze kalender kan men uitprinten of laten drukken en verder verspreiden. De hoop is dat de vastende, die zich tijdens deze maand voorneemt om zich extra in te spannen voor het goede, hier inspiratie uit kan putten iedere keer dat hij of zij de gebedstijden opzoekt.

Ook dit jaar zijn we van plan om een Ramadankalender samen te stellen. We hopen dat mensen het dit jaar massaal zullen verspreiden in hun moskeeën, verenigingen en huizen.

– Overig informatiemateriaal

Wist u dat Groene Moslims een kleine rubriek heeft mogen verzorgen in de Fikra islamitische schoolagenda 2012/ 2013? We hopen hiermee scholieren te interesseren voor duurzaamheid.

We krijgen regelmatig verzoeken van scholen en leerkrachten om meer informatie over islam & duurzaamheid, die geschikt is voor kinderen. Dit jaar willen we hier daarom meer aandacht aan schenken. We werken momenteel aan toegankelijk materiaal. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

– Halalverantwoord voedsel; gezamenlijk vlees bestellen

De gedachte achter deze activiteit is om de afstand tot de bron van ons voedsel te verkleinen. Waar komt ons vlees bijvoorbeeld vandaan? Hoe leven deze dieren? Veel mensen hebben geen idee hoe de vleesindustrie in Nederland functioneert. Deze anonimiteit heeft onder andere tot gevolg dat veel misstanden in de vleesindustrie verborgen kunnen blijven. We hopen dat een actieve betrokkenheid van consumenten hierbij mensen aan het denken zet.

Een manier om dat te bewerkstelligen is door simpelweg naar de boer te gaan en zo nu en dan een rondleiding op een boerderij te doen. Vlees, groente en fruit kunnen direct bij de boer gekocht worden. Meestal is dat erg leuk.

Hoe je zelf je eigen halalverantwoord vlees kunt bestellen en laten slachten, kun je hier lezen. Op de Skal-website kan men daarnaast boerderijen vinden waar groente en fruit besteld kunnen worden.

– Achter de schermen

De meeste van onze activiteiten worden aangekondigd via de website en/of de updates. Sommige zaken zijn echter minder zichtbaar, hoewel we wel ons best doen om geïnteresseerden te informeren. Zo hebben wij ons het afgelopen jaar zeer actief ingezet voor de volgende dossiers:

Hier kunt u meer lezen over deze onderwerpen die grote invloed (zullen) hebben op halal en verantwoord consumeren: dossier halal slacht, persbericht Groene Moslims m.b.t. dit dossier, en ten slotte deze Groene Moslims-circulaire over een onderwerp dat op Europees niveau speelt en ingrijpende gevolgen dreigt te hebben voor de moslimgemeenschap. Deze circulaire is tevens in het Engels beschikbaar aangezien het een grensoverschrijdend onderwerp betreft, en op aanvraag in het Arabisch.

Groene Moslims heeft dit dossier onlangs overgedragen aan De Moslim Consumenten Vereniging. De reden hiervoor is dat deze dossiers het onderwerp ecologische duurzaamheid overstijgen. Daarnaast zijn we de mening toegedaan dat beleidsontwikkeling hieromtrent een groot draagvlak onder de moslims vraagt. Een vereniging, met ingebouwde mogelijkheden voor inspraak, is daarvoor een geschiktere rechtsvorm dan een stichting. Groene Moslims blijft wel adviseren over onderwerpen zoals ecologische duurzaamheid en diervriendelijkheid.

– Financiën en andere middelen

Groene Moslims geeft er de voorkeur aan om niet afhankelijk te zijn van overheidssubsidies, omdat wij vinden dat dat een niet-duurzame bron van middelen is. Immers een subsidieverstrekker waarvan je afhankelijk bent kan zich plotseling terugtrekken of het gevaar bestaat dat je rekening gaat houden met deze broodheer en je onafhankelijkheid in het geding komt. Tot nu toe is het ons gelukt om zonder subsidies te functioneren.

We werken het liefst met de steun van vrijwilligers en sympathisanten die ons met donaties steunen. We hebben helaas nog weinig donateurs en vragen u daarom om ons te steunen. Ook kleine bedragen, liefst op regelmatige basis, zijn van harte welkom. Hier (onderaan) vindt u onze rekeninggegevens.

Alle vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: dank je wel, moge God je belonen voor je steun, inzet en enthousiasme.

Warme wensen en salaam alaykum,

Team Groene Moslims