• Bibliotheek,  Dieren,  Milieu,  Ontwikkeling,  Voeding

  ‘Eco-Islam’ Wereldwijd

  Sinds de jaren 70 stellen moslims zich de vraag of en op welke wijze islam milieu- en natuurbescherming en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De verkennende studie Globalized Eco-Islam biedt een overzicht van een aantal denkers, doeners, en organisaties die zich op een mondiaal podium hebben uitgesproken over deze vraag islam en milieu.

 • Milieu,  Ontwikkeling

  De duurzaamheidskomedie

  Het huidige debat over duurzaamheid in Nederland heeft alle kenmerken van een komedie. De term is opgerekt en daarmee vervuild geraakt. We zeggen dat we aandacht aan duurzaamheid besteden, maar doen we dat wel? Lees het hele artikel in het online Sociologie Magazine.

 • Landbouw,  Milieu,  Ontwikkeling,  Voeding

  Oase aan de Nijl

  Op een plek in Egypte, waar twintig jaar geleden woestijn was, bevindt zich een gemeenschap die aantoont dat het ook in de Derde Wereld mogelijk is om milieu en gezondheid een plek te geven in de economie. Dit bedrijventerrein, waar mens- en natuurvriendelijke producten worden gemaakt, is bovendien een commercieel succes.

 • Milieu

  Groene moslims?

  De initiatiefnemers van de website www.groenemoslims.nl laten zien hoe de koran en het voorbeeld van de profeet moslims kunnen inspireren tot een duurzame levensstijl. In de studio o.a Willem Lageweg van MVO Nederland die streeft naar grotere betrokkenheid van moslims bij het vraagstuk duurzaamheid. (LLinke Soep Radio Afl. 91, 20/7/2007)

 • Milieu,  Voeding

  Islam en duurzame ontwikkeling (ReliFlex)

  De koran beschrijft meerdere malen dat God de mens als zaakgelastigde op aarde heeft aangewezen en dat deze die zware opgave heeft aanvaard (o.a. 33:72). Daarom draagt de mens de volle verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping en vertrouwt de Schepper erop dat ieder mens deze rol ook aanneemt en vervult. (ReliFlex)

 • Landbouw,  Milieu

  Het cultiveren van de aarde

  Bilge Gazali schrijft over de islamitische uitgangspunten voor het cultiveren van de aarde, het natuurbeheer van de profeet (vzmh), de betekenis van de natuur voor onze geestelijke gezondheid en het evenwicht in de natuur, Maandblad Al Nisa, 25/4 (pdf).

 • Landbouw,  Voeding

  Waarom kiest een moslim voor biologisch-dynamische voeding?

  Plant en dier zijn geen gebruiksvoorwerpen waar we naar believen mee kunnen doen wat we willen, maar door God geschapen wezens die ons respect verdienen. Richt geen schade aan, put de bodem niet uit maar verbeter de grond voor volgende generaties. Geef dieren een goede behandeling, ruimte, gezond voedsel. Zorg ervoor dat ze zich niet kunnen verwonden en geef ze gelegenheid tot paren. Dit zijn enkele voorschriften uit de sjaria die ook in de biologische en biologisch-dynamische landbouw een belangrijke rol spelen.