‘Eco-Islam’ Wereldwijd

Globalized Islam: a Survey of Islamic Environmentalism Anne Marieke Schwencke Korte samenvatting van de studie: Sinds de jaren 70 stellen moslims zich de vraag of en op welke wijze islam milieu- en natuurbescherming en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De verkennende...

De duurzaamheidskomedie

Het huidige debat over duurzaamheid in Nederland heeft alle kenmerken van een komedie. De term is opgerekt en daarmee vervuild geraakt. We zeggen dat we aandacht aan duurzaamheid besteden, maar doen we dat wel? >>>

Oase aan de Nijl

Op een plek in Egypte, waar twintig jaar geleden woestijn was, bevindt zich een gemeenschap die aantoont dat het ook in de Derde Wereld mogelijk is om milieu en gezondheid een plek te geven in de economie. Dit bedrijventerrein, waar mens- en natuurvriendelijke...

Groene moslims?

Weer wat groens! Ditmaal groene moslims. Nee, die zijn niet ziek en komen ook niet van Mars. De initiatiefnemers van de website www.groenemoslims.nl laten zien hoe de koran en het voorbeeld van de profeet moslims kunnen inspireren tot een duurzame levensstijl. In de...

Islam en duurzame ontwikkeling (ReliFlex)

De koran beschrijft meerdere malen dat God de mens als zaakgelastigde op aarde heeft aangewezen en dat deze die zware opgave heeft aanvaard (o.a. 33:72). Daarom draagt de mens de volle verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping en vertrouwt de Schepper erop...