Nieuws,  Persberichten

Vertrek Hendrik Jan Bakker

Bismillah.

Hiermee bericht ik dat ik heb besloten een stap terug te doen door mij terug te trekken als bestuurslid van de stichting Groene Moslims.

In de afgelopen twee jaar heb ik mij ingespannen om mede vorm te geven aan de stichting Groene Moslims, als voorzitter, contacpersoon en belangrijkste medewerker. De ambitie was hoog, maar gaandeweg bleek het te veel inspanning en tijd te vergen. Dit leidde bij mij tot een disbalans tussen gezinsleven, werk en onbetaalde inzet. De komende maanden wil ik gebruiken om mijn prioriteiten te heroverwegen en om te onderzoeken hoe ik mij meer beroepsmatig voor de goede zaak kan inzetten. Ik dank de mede-oprichters en -bestuursleden Assia, Mohamed en Noer’Dien voor hun inzet en vertrouwen, en wens hen wijsheid en moed toe om het werk voort te zetten. Hopelijk krijgen zij snel versterking. Moge Allah ons leiden.

Wassalaam,

Hendrik Jan Bakker